Vizyon-Misyon

İnsan Kaynakları Vizyonumuz:


İnsan Kaynakları Vizyonumuz, AK AKSU Turizm'in hedeflerine ulaşma sürecinde etkin insan kaynakları politikaları uygulayarak, stratejik rol üstlenmekten oluşuyor. “Doğru İşe Doğru İnsanı” seçerek ve bu kişilerin sürekli gelişimini sağlayarak AK AKSU Turizm'i hedeflerine taşıyacak yetenekli, katılımcı ve yaratıcı iş gücünü oluşturmak ve elde tutmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız:


AK AKSU Turizm Ailesinin bir üyesi olmanın gereği olarak karşılıklı sevgi, saygı, eşitlik, güven ve etik değerlere sahip olma ilkeleri etrafında şekilleniyor. Organizasyonumuz içinde yer alan çalışma arkadaşlarımızın, işinin sahibi ve lideri olduğu bilinci ile eğitim, bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışması için fırsat tanıyor, sorumluluk veriyor, gelişmeleri için hedefler belirliyoruz.
İnsan kaynakları uygulamalarımızın temelinde, ait olma duygusu ile ailemizin bir üyesi olma bilinci yer alıyor. Bu bilinçle aile fertlerimiz olarak gördüğümüz tüm arkadaşlarımıza eşit, insani değerler içinde yaklaşarak, şirket kültürümüze uyumlu insan kaynakları sistemleri uyguluyoruz.
AK AKSU Turizm Ailesinin bir üyesi olmak isteyenler, elektronik postamıza özgeçmişlerini ulaştırabilirler.